KYKO Seminerine Katılıyoruz

Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri VII'ye Seyyid Nizam Camii ve Müştemilatı Restorasyon Uygulaması adlı sunum ile katılıyoruz.